Dividend per aandeel

Winstverdeling en voorgesteld dividend

Er werd aan de Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023 voorgesteld om de winstverdeling over het boekjaar 2022 goed te keuren, hetzij een globaal bedrag van 402,4 miljoen euro tegenover 420,2 miljoen euro voor het vorige boekjaar.

Rekening houdend met het aantal dividendgerechtigde GBL-aandelen komt deze voorgestelde winstverdeling overeen met een brutodividend van 2,75 euro per aandeel (stabiel ten opzichte van het dividend van het boekjaar 2021), en gelijk aan 1,925 euro netto per aandeel.

Brutodividend per aandeel
(in EUR)

  • Brutodividend
  • Dividendrendement

Brutodividend per aandeel

Brutodividend per aandeel: 2,75 euro (stabiel)

Globaal bedrag: 402,4 miljoen euro

Coupon n° 25

11 mei 2023

Datum waarop coupon wordt onthecht (ex-dividend date)

 

12 mei 2023

Afsluitingsdatum van de dividend-gerechtigde posities van coupon (record date)

15 mei 2023

Uitbetalingsdatum van coupon (payment date)