Een evenwichtig businessmodel

Winstverdeling en voorgesteld dividend

Er zal aan de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2024 worden voorgesteld om de winstverdeling over het boekjaar 2023 goed te keuren, voor een totaal bedrag van 380,5 miljoen euro tegenover 402,4 miljoen euro voor het vorige boekjaar.

Rekening houdend met het aantal dividendgerechtigde GBL-aandelen komt deze voorgestelde winstverdeling overeen met een brutodividend van 2,75 euro per aandeel (stabiel ten opzichte van het dividend van het boekjaar 2022), en gelijk aan 1,925 euro netto per aandeel.

Brutodividend per aandeel
(in euro)

  • Brutodividend
  • Dividendrendement

Brutodividend per aandeel

Brutodividend per aandeel: 2,75 euro (stabiel)

Globaal bedrag: 380,5 miljoen euro

Coupon n° 26

9 mei 2024

Datum waarop coupon wordt onthecht (ex-dividend date)

 

10 mei 2024

Afsluitingsdatum van de dividend-gerechtigde posities van coupon (record date)

13 mei 2024

Uitbetalingsdatum van coupon (payment date)