In 2023 heeft GBL ACT haar betrokkenheid op maatschappelijk vlak voortgezet door 2,0 miljoen euro bij te dragen aan 30 projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg & wetenschappelijk onderzoek, sociale impact en milieu.

Betekenis geven aan groei en de overdracht ervan bevorderen zitten diep in ons DNA.

Deze waarden liggen ook aan de basis van onze maatschappelijke betrokkenheid en vormen een leidraad voor onze beslissingen tot sponsoring.

Door het actief begeleiden en ondersteunen van talrijke projecten op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg & wetenschappelijk onderzoek, sociale impact en milieu willen we een positieve impact realiseren en bijdragen tot een betere wereld voor de komende generaties.

Ons filantropiebeleid is opgebouwd rond vier krachtige pijlers die zowel de keuze van de projecten als de manier waarop wij ze ondersteunen bepalen:

  • ten eerste begint ons engagement dicht bij huis: de meeste projecten die wij steunen zijn Belgisch en hebben een positieve
    impact op onze samenleving en haar burgers. Vandaag en morgen;
  • vervolgens wordt het in concrete acties vertaald: het is niet de bedoeling om ons te mengen in de organisatie van de uitgekozen projecten, maar wel om ze financieel te steunen en ze te helpen bij het waarmaken van hun ambities. We vinden het echter fantastisch om ook effectief deel te nemen en zo getuige te zijn van de initiatieven in actie wanneer dat mogelijk is;
  • het is een langetermijnproject: net als bij onze investeringsaanpak hanteren wij een multi-generationeel perspectief. Hoewel we graag een directe impact realiseren, geven we de voorkeur aan duurzame projecten met een langetermijnvisie;
  • ten slotte krijgt ons engagement gestalte door een wendbaar, coherent en verantwoord beheer: als we ons voor iets inzetten, gaan we er de volle 100% voor, met een voorkeur voor directe contacten, interactie en nabijheid.
 

KICKCANCER

KickCancer is een Belgische stichting met een duidelijke missie: elk kind met kanker genezen. KickCancer streeft ernaar nieuwe behandelingen te vinden, bestaande behandelingen te verbeteren en kinderkanker voor eens en voor altijd ver weg te schoppen. Om deze missie te volbrengen richt KickCancer zich op vier pijlers: het financieren van onderzoek, het pleiten voor een beter wettelijk kader, het vertegenwoordigen en versterken van de stem van patiënten en het creëren van bewustzijn.

KickCancer heeft de ‘My Companion support kit’ ontwikkeld om gezinnen tijdens de behandeling te ondersteunen, hen te helpen om het gevoel van controle over de ziekte terug te krijgen en een actieve rol te spelen. Het is een koffertje vol hulpmiddelen en informatie om gezinnen te helpen de storm van kinderkanker te doorstaan, vanaf de diagnose tot het einde van het behandelingstraject en ook nadien.

Dankzij de steun van GBL zijn de steunkits tot stand gekomen en worden ze momenteel gratis uitgedeeld aan alle recent gediagnosticeerde patiënten en aan patiënten die in behandeling zijn in pediatrische oncologieafdelingen van Belgische ziekenhuizen.

kickcancer.org

 

SUGi

SUGi is een wereldwijd platform dat zich toelegt op het opbouwen van biodiversiteit, het herstellen van het ecosysteem en het opnieuw verbinden van mensen met de natuur door het aanleggen van ultradichte, biodiverse bossen van inheemse soorten in stedelijke gebieden volgens de beproefde Miyawaki-methode. SUGi is een van de weinige rewilding organisaties die deze eenvoudige manier aanbiedt om zichtbare verandering teweeg te brengen als antwoord op de huidige klimaatbedreigingen en de gevaren van monoculturele boombeplanting.

GBL is een trouwe strategische partner in het SUGi-avontuur om bijna 200 ‘pocket forests’ of mini bossen in 40 steden in 24 landen over de hele wereld te planten. Elk van deze mini bossen is uniek, maar samen met GBL heeft SUGi zich in het bijzonder gericht op de groei van haar buitenklasbeweging in België. Sinds 2020 heeft het partnerschap 10 mini bossen opgeleverd in Vlaanderen en Wallonië. Het bosportfolio omvat een belangrijk bos dat deel uitmaakt van een 50-jarig project voor gemeenschapsherstel in Pontisse en een biodiversiteitscorridor in hartje Brussel. De nieuwste samenwerking, Wilderness Schools, creëert een onuitwisbare band tussen honderden leerlingen en de natuur.

sugiproject.com/partners/GBL

 

CAMPUS 19

Campus 19 is een innovatief codeerplatform dat het hele jaar door, 24/7 toegankelijk is.

Het hele Campus 19-programma is gebaseerd op peer-to-peer leren. Dankzij de participatieve aanpak kunnen ontwikkelaars hun creativiteit de vrije loop laten via een reeks projecten. Het is een platform met een grote impact dat bijdraagt aan de digitale omschakeling en het creëren van lokale jobs. Campus 19 biedt kansen op hoog niveau en is dankzij zijn partners volledig gratis voor de deelnemers.

Campus 19 maakt deel uit van het 42 Network, het grootste gratis, innovatieve en inclusieve netwerk van IT-scholen ter wereld dat met 54 partnercampussen aanwezig is in 31 landen.

GBL, als mede-stichter, steunt Campus 19 sinds de start in België in 2018. Dankzij deze sponsoring konden sites in Brussel en vervolgens Antwerpen worden gelanceerd, waardoor het project breder aanwezig is in België.

campus19.be

Voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van GBL

 
Play