In 2022 is GBL haar betrokkenheid op maatschappelijk vlak blijven voortzetten door 2,0 miljoen euro te besteden aan 40 projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en milieu.

Betekenis geven aan groei en de overdracht ervan bevorderen zitten diep in ons DNA.

Deze waarden liggen ook aan de basis van onze maatschappelijke betrokkenheid en vormen een leidraad voor onze beslissingen tot sponsoring.

Door het actief begeleiden en ondersteunen van talrijke projecten op het vlak van onderwijs, gezondheid en milieu willen we een positieve impact realiseren en bijdragen tot een betere wereld voor de komende generaties.

Ons filantropiebeleid is opgebouwd rond vier krachtige pijlers die zowel de keuze van de projecten als de manier waarop wij ze ondersteunen bepalen:

  • ten eerste begint ons engagement dicht bij huis: de meeste projecten die wij steunen zijn Belgisch en hebben een positieve impact op onze samenleving en burgers. Vandaag en morgen;
  • vervolgens wordt het in concrete acties vertaald: het is niet de bedoeling om ons te mengen in de organisatie van de uitgekozen projecten, maar wel om ze financieel te steunen en ze te helpen bij het waarmaken van hun ambities. We vinden het echter fantastisch om ook effectief deel te nemen en zo getuige te zijn van de initiatieven in actie wanneer dat mogelijk is;
  • het is een langetermijnproject: net als bij onze investeringsaanpak hanteren wij een multi-generationeel perspectief. Hoewel we graag een directe impact realiseren, geven we de voorkeur aan duurzame projecten met een langetermijnvisie;
  • ten slotte krijgt ons engagement gestalte door een wendbaar, coherent en verantwoordbeheer: als we ons voor iets inzetten, gaan we er de volle 100% voor, met een voorkeur voor directe contacten, interactie en nabijheid.
 

GoodPlanet

Kinderen in het lager onderwijs bewustmaken van de waterproblematiek

Omdat water een vitale en kwetsbare hulpbron is, heeft de vzw GoodPlanet Waterklassen in het leven geroepen om kinderen in het lager onderwijs bewust te maken van de waterproblematiek en hen op te leiden tot "verantwoordelijke waterburgers" aan het einde van de cursus. In 2020 heeft GBL ACT besloten om GoodPlanet Belgium met dit initiatief te steunen en zo een bijdrage te leveren aan de opleiding tot waterburger in Wallonië, Brussel en Vlaanderen. 
In 2022 ontvingen 1.650 van de 6.550 opgeleide leerlingen uit het zesde jaar van het lager onderwijs hun diploma van waterburger. De doelstelling voor 2023 van dit door GBL gesteunde project is het aantal waterburgers te verhogen, nieuwe partnerschappen te zoeken en bestaande partnerschappen in de drie regio's duurzamer te maken. 

www.goodplanet.be

 

Café Joyeux

De integratie van mensen met mentale of cognitieve beperkingen bevorderen en de manier waarop mensen tegen beperkingen aankijken veranderen

Café Joyeux is de eerste familie van cafés / restaurants die mensen met een mentale of cognitieve beperking in dienst neemt, waarbij alle winst opnieuw in het doel geïnvesteerd wordt. Café Joyeux wil de verstandelijke beperking in het dagelijkse leven centraal stellen en aantonen dat Joyeux crewleden (werknemers met leercontracten en in vaste dienst) in staat zijn om in een gangbare omgeving te werken en er een inkomen uit te halen.

Onder toezicht van speciaal opgeleid personeel worden de Joyeux crewleden zo geïntegreerd in een "niet-specifieke" werkomgeving waar zij in contact staan met het gewone publiek van cafés in het stadscentrum. Deze aanpak bevordert hun integratie en autonomie aanzienlijk en zorgt voor een positieve aanpassing van de perceptie van klanten op beperkingen.

De missie van Café Joyeux kan als volgt worden samengevat:

  • durven samenwerken, met onze zwaktes;
  • ontmoetingen aanmoedigen, met onze verschillen;
  • koken, bedienen en in vreugde delen;
  • onze harten openen.

Het bedrijfsmodel is eveneens gebaseerd op het branden en de verkoop van koffiebonen, gemalen koffie of capsules, en stelt Café Joyeux in staat om na drie jaar winstgevendheid en financiële autonomie te bereiken, dankzij de toegevoegde waarde van de teamleden. Alle winsten worden gebruikt om toekomstige openingen te financieren.

GBL heeft het eerste Belgische Café Joyeux gesteund dat in januari 2023 zijn deuren in Sint-Lambrechts-Woluwe opende.

www.cafejoyeux.com

 

Fonds Erasme

Jonge onvruchtbare vrouwen helpen hun kinderwens te verwezenlijken

De teams van het Erasmusziekenhuis zorgen elk jaar voor meer dan duizend onvruchtbare patiënten in de Fertiliteitskliniek om hen te helpen hun kinderwens te realiseren. Het laboratorium voor Medisch Begeleide Voortplanting (“MBV”) van het Erasmusziekenhuis en het Onderzoekslaboratorium voor Menselijke Voortplanting van de Université Libre de Bruxelles (“ULB”) bundelen hun krachten om elke toekomstige ouder de meest innovatieve en geschikte technieken aan te bieden. Zij blinken met name uit in oncofertiliteitstechnieken. Zo was de Fertiliteitskliniek een van de eerste ter wereld die het mogelijk maakte dat jonge vrouwen die na een kankerbehandeling onvruchtbaar waren, hun kinderwens konden verwezenlijken. 

Door de steun van GBL in 2021 en 2022 zijn de plannen voor een volledige vernieuwing van het MBV-laboratorium en de verhuizing ervan in gang gezet. Bovendien maakt de aankoop van nieuwe incubators met camera’s om de evolutie van de bevruchte eicellen te volgen en de vooruitgang in de genetica het mogelijk embryo’s te selecteren die de beste kansen bieden op een gezond kind. Wanneer in de nabije toekomst artificiële intelligentie in het hart van het laboratorium wordt geïntroduceerd, is er ook grote hoop op verdere vooruitgang bij het voorspellen van het potentieel van elk embryo. Oncofertiliteitsbehandelingen zullen volledig worden opgenomen in het nieuwe laboratorium, dat uitgerust zal zijn met de meest geavanceerde technologie.

De nieuwe Fertiliteitskliniek en haar nieuwe laboratorium zullen begin 2024 hun intrek nemen in het Dagcentrum van het Erasmus Universitair Ziekenhuis. 

www.erasme.ulb.ac.be/nl

Voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van GBL

 
Play