Profiel

Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar zijn expertise in materiaalkunde, chemie en metallurgie algemeen erkend is.

5,1%
Portefeuille van GBL 30/09/2023
8,0%
Netto dividenden 31/12/2022
Investeringsthesis

Umicore is actief in sectoren met hoge instapbarrières, die gekenmerkt worden door gunstige trends op lange termijn: (i) de auto industrie (elektrische voertuigen, recyclage van batterijen, katalysatoren voor verbrandingsmotoren) en (ii) de recyclage van edelmetalen: 

  • Mobiliteitstransformatie en elektrificatie van voertuigen
  • Wereldwijd toegenomen focus op het verbeteren van de luchtkwaliteit en verstrengde emissiecontroles
  • Schaarste van grondstoffen en het recycleren van batterijen

Binnen deze domeinen is Umicore een wereldleider, die kan steunen op de volgende troeven:

  • Grondige kennis met baanbrekende technologie en processen van wereldklasse
  • Hoogwaardige en steeds meer gediversifieerde wereldwijde productievoetafdruk
  • Erkend ESG-leiderschap, onder meer in het verantwoordelijk verwerven van edelmetalen
  • Auditcomité 1/4*
  • Raad van Bestuur 2/10*
  • Benoemings- en Remuneratiecomité 1/5*