Wie we zijn

Trouw blijven aan onze waarden

Gebaseerd op familiaal aandeelhouderschap - Een multigenerationeel perspectief

 • Een ondernemersgeest met permanent kapitaal
 • Verantwoorde en betekenisvolle groei om topbedrijven te ondersteunen
 • Een wendbaar besluitvormingsproces met de steun van een stabiele controleaandeelhouder

Sterk zakelijk erfgoed - Veerkracht door de economische cycli heen

 • Tientallen jaren opgebouwde bedrijfs- en bestuurlijke ervaring toepassen op nieuwe uitdagingen en situaties
 • Nieuwe industrieën en werkwijzen verwelkomen zonder afbreuk te doen aan onze principes of fundamentele waarden
 • Een sterke balans en financiële flexibiliteit behouden

Een investeerder die zich inzet voor de lange termijn

 • Aandacht voor langetermijntrends die de economie en samenleving aansturen
 • Gericht op aantrekkelijke industrieën en sectoren die op termijn gestaag kunnen groeien
 • Bereid om te blijven investeren waar en wanneer we waarde zien
 • Prioriteit geven aan de langetermijnvisie als het gaat om beslissingen ter ondersteuning van de ondernemingen in portefeuille

Hoe we waarde creëren

Door investeringsopportuniteiten te identificeren, de portefeuille te beheren en invloed uit te oefenen

Identificeren van globale bedrijven die leider zijn in hun sector en die groei en veerkracht tonen alsook vooraanstaande alternatieve activa

 • Gebruik maken van ons netwerk en onze unieke sourcing capaciteiten om investeringsopportuniteiten van hoge kwaliteit te identificeren
 • Samenwerken met sectorleiders met het potentieel om gebruik te maken van seculiere groeitrends en actief deel te nemen aan de consolidatie van de sector
 • Gericht op globale bedrijven die hun hoofdkantoor in Europa hebben en kunnen gebruik maken van ons uitgebreid netwerk alsook op fondsen beheerd door vooraanstaande ondernemingen en directe private equity co-investeringen
 • Een referentie investeerder met een zetel in de Raad van Bestuur van genoteerde en private bedrijven zijn
 • Een dynamische strategie voor kapitaalallocatie toepassen

Een invloedrijke stem in de Raden van Bestuur van de bedrijven waarin we investeren

 • Waardevolle industrie- en sectorkennis en ervaring bieden
 • Optreden als een constructieve partner, veeleisend maar tegelijkertijd ondersteunend ten aanzien van het management
 • Inzicht brengen, ondersteund door sterke analyses en een onafhankelijk oordeel
 • Gericht op belangrijke zakelijke beslissingen op het gebied van de selectie en vergoeding van CEO's, de bedrijfsstrategie en de kapitaalallocatie

Werken voor het algemeen belang

 • Streven naar een evenwicht tussen de noodzaak van rendement en de bredere behoeften van onze samenleving en planeet
 • Gericht op bedrijven en sectoren in de voorhoede van sociale, economische en ecologische vooruitgang
 • Invloed aanwenden om de beste ESG-praktijken in onze portefeuille te promoten

Hoe we rijkdom creëren

Behoud en groei van het vermogen

Streven naar een duurzaam toenemende waarde van de portefeuille

 • Netto-actiefwaarde stabiel en constant laten groeien door de cycli heen
 • Ervoor zorgen dat de kapitaalallocatie in overeenstemming is met deze doelstelling
 • De waarde van de portefeuille onderbouwen met een gedisciplineerd, doelgericht en methodisch proces

Aandeelhouders aantrekkelijke rendementen bieden door kapitaalvermeerdering, dividendrendement en inkoop en vernietiging van eigen aandelen

 • Gericht op bedrijven die betekenisvolle en duurzame groei kunnen bieden
 • Investeren waar we een goed rendement kunnen behalen zonder behoefte aan leverage

Het benchmarken van prestaties tegen de referentie-index en ESG-maatstaven

 • Totaal aandeelhoudersrendement op lange termijn beter laten presteren dan de STOXX Europe 50
 • ESG-overwegingen volledig integreren in ons investeringsproces
 • Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prestatie- en duurzaamheidsmeting