Delivering
Meaningful
Growth

 

Onze verantwoordelijkheden waarmaken

In een wereld waarin zakendoen vaak wordt gezien als kortzichtig, financieel gedreven en losgekoppeld van de zorgen van de maatschappij in het algemeen, zijn de waarden van GBL nog nooit zo relevant geweest.

Wanneer sommigen de rol van het bedrijfsleven en zijn impact op de planeet in vraag stellen, is het belangrijk opnieuw te beklemtonen dat het creëren van rijkdom cruciaal is voor onze vooruitgang en ons welzijn.

Daarom zijn we nu meer dan ooit gefocust op de impact die we op de wereld kunnen hebben en hoe GBL, als organisatie met invloed, haar rol kan spelen in het creëren van een meer betekenisvolle toekomst.

 

De waarde van een multigenerationeel perspectief

GBL heeft door haar familiale erfenis een uniek perspectief. Onze tijdshorizon is multigenerationeel. GBL is niet alleen een investeerder, maar ook langetermijn eigenaar en steward van ondernemingen, diep geworteld in het economisch en sociaal weefsel van de landen en samenlevingen waarin ze actief is, trots om verbonden te zijn met sterke ondernemingen en op een betekenisvolle manier bij te dragen tot hun succes.

Wij hebben de duidelijke plicht om ervoor te zorgen dat de voordelen van dat rijke erfgoed aan kennis, knowhow en ervaring worden doorgegeven aan de volgende generatie bedrijfsleiders die hun rechtmatige plaats innemen aan de top van de grootse bedrijven van morgen.

 

Een betrokken investeerder

GBL is ervan overtuigd dat het ondersteunen van bedrijven op lange termijn een bron van winstgevendheid is. Dit is een conservatieve overtuiging. Conservatief in de oorspronkelijke betekenis van het woord, in die zin dat GBL in de eerste plaats streeft naar het behoud en de groei van kapitaal, investeert op lange termijn, maar ook bereid is om zich aan te passen wanneer structurele veranderingen dat vereisen.

De diepgang en lange levensduur van haar relaties met de economische omgeving stellen GBL in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan de uitdagingen die ondernemingen aangaan. Ze is een onderbouwde spreekbuis aan de bestuurstafel, die respect toont, maar ook nieuwe perspectieven opent waar dat nodig is om zo de veranderingen door te voeren die hen met succes naar de volgende fase van hun evolutie zullen leiden.

Een beter evenwicht vinden 

Wij erkennen het belang van het vinden van het juiste evenwicht tussen onze behoefte om te streven naar een goed financieel rendement en de noodzaak om de integriteit van onze planeet en de gezondheid van de mensen en de samenleving te beschermen. GBL verbindt zich ertoe dat evenwicht te vinden en betekenisvolle groei te realiseren.