GBL Capital, opgericht in 2013, is de activiteit van alternatieve activa van de groep. Zij investeert in door blue-chip bedrijven beheerde fondsen en directe private equity co-investeringen. De NAW van deze activiteit vertegenwoordigt eind juni 2023 14% van de portefeuille van GBL.

Eind juni 2023 bedroeg de NAW van GBL Capital ongeveer 2,7 miljard euro en was voornamelijk samengesteld uit investeringen in externe fondsen (waaronder private equity, hedge funds en venture capital), alsook directe investeringen en co-investeringen in ondernemingen voor bedragen tot 250 miljoen euro.

Sinds de oprichting in 2013 is GBL Capital snel gegroeid en heeft ze bijgedragen tot de cash earnings van GBL. Tijdens de eerste helft van 2023 is de NAW van GBL Capital licht gestegen na een moeilijk 2022. De prestaties van digitale activa veerden op na conservatieve afwaarderingen in 2022. De andere activacategorieën bleven veerkrachtig, waarbij de investeringen in zowel externe fondsen als directe / co-investeringen bijdroegen tot waardecreatie. In de eerste helft van 2023 investeerde GBL Capital voornamelijk in lopende kapitaaltoezeggingen. Distributies kwamen vooral van niet-digitale fondsen en co-investeringen.

Niet-digitale activa

Digitale activa