BELANGRIJKE MEDEDELING

ELEKTRONISCHE VERSIES VAN DE MATERIALEN DIE U WENST TE RAADPLEGEN, WORDEN DOOR GROEP BRUSSEL LAMBERT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR GESTELD TE GOEDER TROUW EN UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN.

DEZE MATERIALEN WERDEN NIET EN MOGEN NIET WORDEN VRIJGEGEVEN, GEPUBLICEERD OF VERSPREID, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF BEPAALDE ANDERE JURISDICTIES WAAR DIT EEN SCHENDING ZOU VORMEN VAN HET TOEPASSELIJK RECHT VAN EEN DERGELIJKE JURISDICTIE.

Gelieve deze mededeling aandachtig te lezen – het is van toepassing op alle personen die deze webpagina bekijken. Gelieve er rekening mee te houden dat de onderstaande disclaimer kan worden gewijzigd of bijgewerkt. Telkens u deze website bezoekt, moet u deze volledig lezen.

Het bekijken van de materialen die u wenst te raadplegen is in bepaalde jurisdicties mogelijks niet wettelijk toegestaan. In andere jurisdicties kunnen mogelijks enkel bepaalde categorieën van personen dergelijke materialen bekijken. Elke persoon die deze materialen wenst te bekijken, moet zich er eerst van vergewissen dat er geen lokale vereisten op haar/hem van toepassing zijn die dit verbieden of beperken. U mag deze materialen niet raadplegen of verspreiden indien dit een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving zou betekenen.

Deze materialen vormen geen en maken geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op de effecten vermeld in deze materialen (de "Effecten") in enige jurisdictie of een aanbeveling tot aankoop van de Effecten of enige andere effecten van Groep Brussel Lambert. De Effecten zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De Effecten worden buiten de Verenigde Staten in offshore transacties aan non-US personen (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act) aangeboden. De Effecten mogen bovendien, tenzij een vrijstelling onder het relevante effectenrecht van toepassing is, niet opnieuw worden aangeboden, doorverkocht, geleverd of verspreid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar enige jurisdictie indien dit een schending zou vormen van het toepasselijk recht van, of een registratie daarvan zou vereisen in, die jurisdictie. Er zal geen publiek aanbod van Effecten in de Verenigde Staten zijn.

Groep Brussel Lambert noch enige verbonden vennootschap, bestuurder, directeur, werknemer of vertegenwoordiger van Groep Brussel Lambert aanvaardt enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de materialen of enige andere informatie die op deze website is opgenomen.

Door hieronder op "ik ga akkoord" te klikken, verklaart u dat u de bovenstaande informatie gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft en dat u geen U.S. persoon bent of in Verenigde Staten bent. Indien u geen toestemming heeft om materiaal op deze of enige volgende webpagina(s) te bekijken of indien u twijfelt of u dit materiaal mag bekijken, gelieve deze webpagina te verlaten of hieronder op "Ik ga niet akkoord" te klikken.